Fleet busines center

Overený partner pre vo verejnom obsatrávaní

Hyundai Fleet Program ponúka podnikateľským subjektom a zákazníkom so zvláštnym režimom program výhod pri nákupe nových vozidiel Hyundai. Tento program poskytuje definovaným kategóriám zákazníkov zaujímavé výhody a služby s prihliadnutím na ich konkrétne potreby. 

Zvýhodnený operatívny leasing pre modely
Tucson, i30 a i40 Sedan a Kombi

Tucson operatívny leasing
Operatívny leasing pre Fyzické osoby

už od 229,99 € / mesačne

i30 operatívny leasing
Operatívny leasing pre Fyzické osoby

už od 199,99 € / mesačne

i40 Operatívny leasing
Operatívny leasing pre Fyzické osoby

už od 279,99 € / mesačne

 

Program výhod:

 • cenové zvýhodnenie pri kúpe nového vozidla
 • individuálna ponuka financovania vozidiel (zaistenie financovania nákupu nových vozidiel formou finančného leasingu v spolupráci s Hyundai Leasing)
 • pri voľbe operatívneho leasingu zabezpečenie renomovanej leasingovej spoločnosti ponúkajúcej túto službu
 • značkový operatívny leasing pre fyzické aj právnické osoby
 • poradenstvo v oblasti vozového parku
 • individuálny prístup
 • široké predajné a servisné zázemie Hyundai v SR
 • komplexná servisná podpora v sieti predajcov Hyundai
 • Rozšírené služby pre firemných zákazníkov vo Fleet Business centrách (zoznam a kontakty
    
    

Kategórie zákazníkov:

 • firemní zákazníci vlastniaci dve vozidlá
 • veľkoodberatelia (spoločnosti s väčším vozovým parkom)
 • leasingové spoločnosti poskytujúce operatívny leasing
 • autopožičovne
 • autoškoly
 • prevádzkovatelia taxislužieb
 • štátna správa a samospráva (Polícia SR, Metská polícia, ministerstvá, mestské a miestne úrady, atď.)
 • diplomatický zbor
 • zdravotnícke zariadenia (zdravotnícke zariadenia, záchranné služby, lekárne a lekárnici, lekári, zverolekári, nadácie pôsobiace v zdravotníctve)
 • osoby zdravotne postihnuté - držitelia preukazov ZŤP a opatrovníci týchto osôb
   

Cieľom Fleet programu je ponúkať vám také riešenia pre váš vozový park, ktoré uspokoja vaše individuálne požiadavky mobility a zabezpečia ekonomickú prevádzku vášho vozového parku.

Odbornú konzultáciu vám poskytne a detailnú ponuku pripraví ktorýkoľvek z našich autorizovaných predajcov:

Prehľad autorizovaných predajcov Hyundai